Versionslog for TLServitut

Version Navn Beskrivelse Udgivelsesdato
  • 2.2.18 Diverse v. 2.2.18.0: Diverse rettelser. 19-02-2020
  • 2.2.17.3 ArcGis 10.6.1 integration Integration til ArcGis 10.4 til 10.6.1. 19-02-2020
  • 2.2.17.1 Forbedringer og fejlrettelser 14-05-2018
  • 2.2.12.0 Fejlrettelser Fejl ved indsending af servitut hvor afvidelseårsag har været anvendt og slettet. 03-03-2015

Version 2.2.18

    Tilpasninger
  • Rettet hjemmel-teskter. Én type hjemmeltekst blev ikke índlæst ved genåbning af Servitutten