Versionslog for Skrænt

Version Navn Beskrivelse Udgivelsesdato
  • 2.2.0 Forbedringer 22-02-2021
  • 2.1.0 Forbedringer 08-09-2014
  • 2.0.6 Forbedringer 02-09-2008
  • 2.0.5 Forbedringer 25-08-2006
  • 2.0.3 Forbedringer 29-03-2004
  • 2.0.2 Forbedringer 08-03-2004
  • 2.0.1 Forbedringer 29-01-2004
  • 2.0.0 Forbedringer 17-06-2003

Version 2.2.0

    Nyheder
  • Tilføjet mulighed for at få påsat skråningssignatur afhængig af anlæg (skråningers stejlhed). Programmet tager nu også hensyn til at top og bund skifter plads højdemæssigt og ændrer signaturen i forhold til dette.